Om meg

Ver. 2.1 Oppdatert 8.5.2017

De Nordre slepa på Hardangervidda

Nordre Nordmannsslepa, Austmannaveien, Bispeveien, Måbødalen, Ustedalen

En nettside av Per Bremnes

Litt om meg selv

 

Hardangervidda museum

 

Mitt navn er Per Bremnes og jeg er bosatt i Bergen. Du vil finne navnet mitt både som Per Meyer Bremnes og Per Rønneberg Bremnes. Begge mellomnavnene er mine slektsnavn på morssiden.

 

Bodde i noen år på Geilo. I en periode var jeg formann i Hol historielag. I samme periode var jeg formann i venneforeningen for opprettelsen av Hardangervidda museum i Dagali. Satt også på et tidlig stadium i prosjektgruppen for opprettelsen av samme museum. Var også fagkonsulent for Måbødalen kulturlandskapsmuseum for temaene «Ferdslevegar i Måbødalen» og «Driftehandel og sleper»

 

Historien min om slepa er kommet på trykk i flere bøker og artikkelserier. Her skal nevnes "Kulturhistorisk vegbok for Hordaland", "Vestafjells", "Valdres årbok", "Eidfjord Gamle Kyrkje 700 år" m.fl. I 1993 skrev jeg et hefte på 48 sider som Eidfjord kommune utgav i 1993. Titelen på heftet er "Gamle ferdslevegar frå Eidfjord over Hardangervidda". Heftet finner du under "Publikasjoner" . Heftet er viktig for forståelsen av hvor fjellveiene i Eidfjord gikk.

 

Jeg har forsket på den eldgamle ferdsel over Hardangervidda siden 1983. Har holdt flere foredrag og skrevet en rekke publikasjoner over samme tema. Det er også blitt skrevet en rekke andre lokalhistoriske artikler.

 

Avisomtaler

 

Opp gjennom årene er det blitt flere omtaler i flere media om mitt arbeide med de gamle ferdselsveiene. Planer om gjenskaping av bispeferden over Hardangervidda er også blitt omtalt. I Hol kommune ble det tidlig på 90 tallet gjennomført en "lokal" bispeferd gjennom Kvisla.

 

Verv

 

Formann Hol historielag

Formann venneforeningen Hardangervidda museum

 

Medlem prosjektgruppen for opprettelsen av Hardangervidda museum

 

Fagkonsulent Måbødalen kulturlandskapsmuseum for temaene «Ferdslevegar i Måbødalen» og «Driftehandel og sleper»

 

Bøker

 

Medforfatter «Kulturhistorisk vegbok for Hordaland»

Medforfatter «Vestafjells»

Medforfatter «Valdres årbok»

Forfatter «Gamle ferdselsveger frå Eidfjord over Hardangervidda»

 

Artikler om Hardangervidda og lokalhistorie

 

Et 100 talls artikler. Du finner de fleste under menyvalget "Publikasjoner"

 

Arkeologiske påvisninger av varder

 

Særebakkvarden

Hammers varde

Biskopsvarden

Skulevikvarden

Halnevarden

Knutsenstølvarden

Lakasetvarden

Smettbakvarden

 

Bøker og rapporter hvor jeg er kilde

 

«Eidfjord Gamle Kyrkje 700 år»

«Hardangervidda gjennom 9500 år, en kulturhistorisk rapport»

«Måbødalen»

Prosjekt «Nordmannsslepa»

«Far etter folk i Hallingdal»

 

Nettsider

 

Nordmannsslepa, Måbødalen og Bispeveien

 

til toppen