Hol historielag

Ver. 2.1 Oppdatert 8.5.2017

De Nordre slepa på Hardangervidda

Nordre Nordmannsslepa, Austmannaveien, Bispeveien, Måbødalen, Ustedalen

En nettside av Per Bremnes

Hol Historielag

 

Hol historielag vart stifta i 1987 og er opent for alle som er interesserte i å bli bedre kjent med historia til dei mange grendene i Hol. Om du er fastbuande eller gjest så er du like velkommen til å bli med oss! Kva driv vi med?

 

Hol historielag har gjennom åra vorte eit stort lag med om lag 350 medlemmer. Mange tek del i dei arrangementa me steller i stand som er møter med ymse tema, vandringar, turar både innanbygds og langt avgarde. Me gir ut årboka Under Hallingskarvet kvart år, og år om anna kjem det også andre bøker med lokalhistorisk innhald. Du finn alle under fana Bøker/Hefter/Kalender. Me har laga ein årsplan der mange arrangement er datofest og andre ikkje. Alle møta blir annonsert i avisa, på nettsida vår og hjå Hol kommunes arrangementskalender og medlemmene blir varsla gjennom e-post. På møta tek me oss god tid til å svalle og drikke kaffi med noko attåt.

 

Besøk vår nettside

 

til toppen