Publikasjoner

Ver. 2.1 Oppdatert 8.5.2017

De Nordre slepa på Hardangervidda

Nordre Nordmannsslepa, Austmannaveien, Bispeveien, Måbødalen, Ustedalen

En nettside av Per Bremnes

Mine publikasjoner

 

Særtrykk av mine publikasjoner

 

Under finner du hva jeg har publisert opp gjennom årene. De publikasjonene som har en hyperkobling, kan du lese. De andre er stengt av forskjellige årsaker.

 

Inntil videre er det ikke lagt inn noen hyperkobling på publikasjonene. Dette arbeidet pågår nå og vil enda ta en tid. Ønsker du likevel en kopi av publikasjonene ta kontakt med meg på epost.

 

Noe av resultatet av arbeidet med klarleggingen av ferdselsveiene over Hardangervidda er blitt en rekke publikasjoner om Nordmannsslepa og Bispevei. Også andre fjellveier som f.eks. Austmannaveien og Anderstigen har fått sin plass.

 

Naturlig nok har kildegransking om hvor bispeveien gikk, også gitt grunnlag for andre artikler, som om Torpo kirke og steinkirken i Eidfjord og annet lokalhistorisk stoff.

 

Noen av publikasjonene som jeg har skrevet finnes elektronisk. Disse er blitt gjort tilgjengelig fra denne siden.

 

Disse publikasjonene tillates ikke brukt, i sin helhet eller deler av det, i kommersielt øyemed uten forfatterens skriftlige tillatelse. Gjengivelse må skje med kildehengivelse. Dette innbefatter såvel som navn på forfatter, som navn på media. Eks. "Per Bremnes, publisert i Hallingdølen 1984". Eller på annen måte som ikke levner tvil om opphav.

 

I "EidfjordNytt"

 

«Ein Stavangerbiskop si ferd over Hardangervidda"

 

I "Under Hallingskarvet"

 

«Varden på Ustetind"

 

I "Bergasylja"

 

"Slepa på Hardangervidda"

"Måbødalen"

 

I "Hardanger Folkeblad"

 

"Fjellførere over vidda i 1822"

"Bispeveien over Hardangervidda"

"Hardangerviddens ferdselsveier", artikkelserie på 13 artikler

"Måbødalen"

"Bispeveien over Hardangervidda. Slik historien egentlig er - ?"

"Hvor gammel er steinkirken i Eidfjord"

"Bispeveien over Hardangervidda" (ny 2013)

DIS Norge

"Hvor gammel er steinkirken i Eidfjord"

"Ål i Hallingdal 16. august 1309"

"Austmannaveien"

 

På "Nettsiden Digitalt fortalt"

 

"En Stavangerbiskops ferd over Hardangervidda i 1615"

"Fjellførere fra Ustedalen i 1822"

"Vemund fra Modalen"

"Måbødalen"

"Sterke-Lars, "broder" Johannes og deres foreldre"

 

I "Nordhordland Avis"

 

"Folk i Stordalen tidlig på 1800 tallet"

"Martha Lassedatter (1808-1880), et "uekte" barn"

"Sterke-Lars, "broder" Johannes og deres foreldre"

”Fra Dyrkollbotn til Skavlabu”

”Vemund i Vemundsbotten"

"Sterke-Lars i Kringlebotten”

 

I Pilegrimen:

 

"Hvor gammel er steinkirken i Eidfjord"

I "Universitetsbiblioteket i Oslo"

 

"Hardangerviddens ferdselsveier"

 

I "Valdres årbok 1988"

 

"Bispevegen over Hardangervidda"

 

I boken "Fjon frå fjell til fjord":

 

”Vemund i Vemundsbotten"

"Sterke-Lars, "broder" Johannes og deres foreldre"

"Folk i Stordalen tidlig på 1800 tallet"

"Martha Lassedatter (1808-1880), et "uekte" barn"

 

I "Hallingdølen"

 

"Fjellførere i Ustedalen i 1822"

"Hardangerviddens ferdselsveier", artikkelserie på 14 artikler

"En stavangerbiskops ferd over Hardangervidda"

"Prestebyttet i Ål i 1615"

"Ål i Hallingdal 16. august 1309"

"Bispeveien over Hardangervidda"

"Hva betyr 'slepe' i Nordmannslepet”

"Fra Skurdalen over Tuva til Lægreidstølen"

"Gyldenløve i Hallingdal"

"At besøge Bergens Stift fra Aaals Prestegjeld"

"Fra Fossgard til Halne i 1822"

"Hallingdals grenser mot vest"

"Fra Haugastøl til Krekkja og retur"

"Mot Monsbunuten en høstmorgen"

"Halling og Hallingskeidnavn"

"Tuftebrui og Nordmannslepa"

"Måbødalen"

"Bjøberg Fjeldstue i Hemsedal"

"En historisk betraktning på Tuftebrui"

"Nordmannsslepene på Ustedalen"

"Eldre ferdsleveger i Ustedalen"

"Ferdselen over Hardangervidda"

 

I "Sti og Varde"

 

"Måbødalen"

"Litt om Hadlaskard"

 

I boken ”Vestafjells”

 

Bispevegen over Hardangervidda"

 

I boken ”Kulturhistorisk vegbok for Hordaland”

 

"Vegar over Vidda"

http://www.grind.no/pdf/kvh-4-tema.pdf

 

I "Bergens Tidende"

 

"Måbøgaldene"

”Fra Dyrkollbotn til Skjerjevass”

 

For Eidfjord kommune (Hefte)

 

"Gamle ferdslevegar frå Eidfjord over Hardangervidda"

 

til toppen

 

 

 

 

 

 

 

Utgitt av Eidfjord kommune 1993
Utgitt av Hordaland fylkeskommune 1993
Utgitt av Eidfjord Kommune 2009
Utgitt av Bergen Turlag og Nord4 bokverksted 1990